Cupping

Cupping bruges ofte til restitution, og er en form for massage, som virker lidt mere effektivt end alene brug af hænder.

Cupping som dybdegående massage, der virker særligt godt til restitution.

Måske har du set billeder af idrætsfolk med mørke runde aftegninger på skuldrene eller ryggen?

Det er mærker efter behandling med cupping.

Cupping bruges ofte til restitution, og er en form for massage, som virker lidt mere effektivt end alene brug af hænder.

Den vacuum der opstår i en cup suger hud og bindevæv op i cuppen. Herved øges
blodgennemstrømningen lokalt til det område hvor jeg bevæger cuppen, eller til der hvor cuppen placeres.

Jeg bruger gerne at bevæge cuppen med min hånd på kroppen, fordi cuppen når bedre ’rundt om’ sener, tilhæftninger og knogler, end et tryk med mine hænder kan.

Cupping foregår med rigeligt olie, og cupper af hård silicone i forskellige størrelser. På cupperne er der en ventil, hvorpå jeg placerer en ’pistol’, der kan fjerne luften inden i cuppen, hvorved der opstår vacuum.

Når jeg har bevæget en cup rundt et stykke tid, lader jeg den gerne sidde et sted og virke i nogle minutter.

Kommunikationen med dig er vigtig, så jeg kan afstemme virkningen. Det er let af fjerne lidt luft, eller helt at tage cupperne af.

Jeg bruger almindelig massage som indledning og afslutning.