Vægtneutral vejledning om mad, krop og mindset

Første konsultation (90 min) – 680 kr. (Online eller fysisk 1:1)

Bookes altid sammen med anden og tredje konsultation, hvilket er minimum antal – og opfølgende konsultationer kan herefter tilkøbes.

Jeg anbefaler at du går i forløb hos mig i en længere periode (ca. fra 3 mdr. – 1 år), for at få det bedste udbytte. Selvfølgelig alt efter hvilken problematik du kommer med. 

Du kan typiske regne med et længerevarende forløb, hvis hovedfokus er på at arbejde med (aflære/dykke ned i/undersøge) overbevisninger og vaner, som du har tillært dig over en længere årrække.

Anden konsultation (60-90 min) – 680 kr. (Online eller fysisk 1:1)

Bookes altid sammen med første og tredje konsultation.

Den anden konsultation er her, hvor vi efter forarbejdet fra spørgeskemaundersøgelsen, første konsultation og de øvelser du har været igennem, mere specifikt kan se hvad du skal arbejde med, og her ud fra kan jeg lave en handlingsplan, som bliver fix-punktet vi kan vende tilbage til ved de næste konsultationer.

Opfølgende konsultationer (50-60 min) – 580 kr. (Online eller fysisk 1:1)

Opfølgende konsultationer varer 50-60 minutter.

Der arbejdes med de temaer, som er aftalt ud fra din individuelle handlingsplan, og denne revideres løbende, efter behov.

Kombiforløb:

Et forløb til dig, der i et stykke tid har gået her til behandlinger på briksen, og nu gerne vil udvide dit forløb med mere dybdegående samtaler og en samlet handlingsplan for ‘hele dig’.

Jeg tilbyder 1-2 i måneden (efter behov, og aftales individuelt) 1:1 konsultationer med vægtneutral vejledning om mad, krop og mindset, samtidig med at du fortsætter dine behandlinger på briksen.

Der er 100 kr. rabat pr. konsultation (således at alle dine behandlinger koster det samme).

Der kan være mindre afvigelser i de værktøjer jeg bruger, da du kommer her hyppigt, og vi dermed har og har haft mulighed for at tale om dine udfordringer med kortere interval mellem behandlingerne.

Hvordan arbejder jeg?

Ved den første konsultation har vi en samtale om dine mål, ønsker og forventninger til forløbet, og dit samarbejde med mig. Spørgeskemaet gennemgåes og din tidslinie udarbejdes eventuelt. Ud fra dette har jeg grundlag for at udarbejde en plan for de næste behandlinger.

I forbindelse med konsultationerne har du i et rimeligt omfang adgang til at kontakte mig ud over konsultationerne, hvis du har spørgsmål til din behandling.

Jeg arbejder vægtneutralt, hvilket betyder at jeg ikke vurderer din sundhed, ud fra størrelsen på din krop og at din fremgang ikke måles i ændring af din vægt.

Du vil derfor ikke blive vejet, eller spurgt om din vægt, da den ikke er i fokus.

Jeg anerkender at du kan have et ønske om at tabe dig (for det har jeg nærmest samtlige klienter hos mig haft) men det kommer ikke til at indgå som et mål i forløbet, hverken primært eller sekundært. Og jeg vil tilbyde dig nye vinkler, at se det fra.

Jeg vil ikke forsvare at arbejde med slankekure, da de for langt flertallet af os ikke virker på langt sigt.
Desuden kan der være alvorlige bivirkninger forbundet med gentagne diæter.

Jeg arbejder blandt andet ud fra principperne i intuitiv spisning, og tilpasser dem og andre værktøjer til dit behov.

Du kommer til at arbejde med dit forhold til din krop, og til det du spiser og til bevægelse/motion.

Du får værktøjer til at forstå din krop, og til at håndtere samfundets vægtfokusering.

Den vægtneutrale tilgang er overordnet for den måde jeg behandler på, uanset hvad du kommer med.

Functional medicine er en behandlingsform, som har rod hos Institute of Functional Medicine (IMF). Det engelske ord ‘medicine’ kan oversættes til behandlingsretning på dansk, og functional medicine er ikke konkret ‘medicin’, som vi i Danmark typisk vil forstå det.

I forløbet er fokus ikke alene på at behandle symptomerne for fysiske og psykiske lidelser, men overvejende på at finde de underliggende årsager.

Det betyder at behandlingen tager udgangspunkt i hvad der er sket tidligere i dit liv, og kan være medvirkende årsag til de symptomer du kommer med.

Når vi håndterer årsager, og forebygger i stedet for kun at behandle symptomerne, støtter vi kroppen i at reparere sig selv via de ressourcer der allerede er i os. 

Derved kan vi handle på årsagen, og ikke ‘ignorere’ den, ved at symptombehandle.